Financiële regelingen in Overijssel voor uw woning

Aan het aanpassen of verbouwen van uw huis hangt een prijskaartje. Kunt u een financieel steuntje in de rug gebruiken? Of wilt u tijdelijk (een gedeelte) lenen? Om woningverbeteringen te realiseren zijn er in Overijssel verschillende financiële regelingen en leningen beschikbaar. 

Klaar voor toekomst

De provincie Overijssel en de Overijsselse gemeenten vinden het belangrijk dat uw woning klaar is voor de toekomst. Een toekomst waarin uw woning veilig en comfortabel is, maar ook duurzaam en energiezuinig. Met de financiële regelingen wordt u als woningeigenaar gestimuleerd om aan de slag te gaan. Sommige regelingen zijn landelijk en provinciaal (zoals de Energiebespaarlening) en voor iedere inwoner van Overijssel beschikbaar.

Beschikbaarheid

De Blijverslening, de Verzilverlening en de Stimuleringsregeling zijn er speciaal voor levensloopbestendige maatregelen. Deze zijn (nog) niet in alle gemeenten in Overijssel aan te vragen. Iedere gemeente bepaalt zelf of en hoe deze leningen en regelingen worden aangeboden. Voor meer informatie  kunt u bij de verschillende regelingen kijken of ze voor u interessant en beschikbaar zijn.

Verzilverlening

 

Energiebespaarlening

 

Blijverslening

 

Stimuleringsregeling